Workshops


Toetsen / Certificaat

Voor ieder van de door EDUCOM georganiseerde cursussen / workshops bestaat de mogelijkheid een toets te laten afnemen. Deze toets wordt bij EDUCOM afgenomen. Op zo kort mogelijke termijn krijgt de deelnemer bericht over de uitslag. Is de toets met een voldoende resultaat afgelegd dan krijgt de deelnemer een certificaat met daarop vermeld het behaalde cijfer. Is de toets met onvoldoende resultaat afgelegd, dan kan overlegd worden welke stof nog nader bestudeerd moet worden.
Heeft de deelnemer een voldoende cijfer behaald voor alle cursussen / workshops van een traject dan kan de deelnemer een trajectcertificaat behalen. Wel zal daarvoor nog een werkstuk gemaakt moeten worden. Hiermee wordt getoetst of de deelnemer in staat is de stof van de gevolgde cursussen / workshops in samenhang toe te passen.


Meer...
>>> algemeen
>>> waarom cursussen volgen bij EDUCOM
>>> leertrajecten

 

 

 

 

 


Rechtstreeks naar onze Cursussen / Workshops:

Requirements Specificatie / Opstellen Requirements


SQL


Database Technologie en Ontwerp


Data Warehouses en Business Intelligence


Datamodeling / Informatie-analyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model)


UML


Modelleren van Bedrijfsprocessen volgens IDEF0 / ACTIMOD