Workshop / Cursus Requirements Specificatie / Opstellen Requirements

CODE:   
RS

DUUR:  
2 dagen

PRIJS CURSUS / WORKSHOP:  
€ 490 (per deelnemer exclusief 21 % BTW en exclusief boek, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

PRIJS BOEK:  
€ 36,65 (exclusief 9 % BTW)

GROEPEN:  
3 à 6 deelnemers (maximaal 8)
'in house': maximaal 12 deelnemers

CURSUS- / WORKSHOPVORM:  
We geven de cursus / workshop Requirements Specificatie / Opstellen Requirements zowel via het open rooster als ‘in house’. De werkvorm is klassikaal: kleine groepen onder begeleiding. Er is ook begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
open rooster: in de cursusruimte te Woerden
'in house': bij jou op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
4 april 2022
2 mei 2022
10 juni 2022
11 juli 2022
8 augustus 2022
10 oktober 2022
9 november 2022
14 december 2022

'je eigen voorkeur': schikken bovenstaande data niet, schrijf dan wel in. Kies bij data 'andere data, neem contact met mij op voor afspraak'. We nemen dan contact met je op en plannen samen met je nieuwe data

'in house': op afspraak

INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor deze cursus / workshop inschrijven. Klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.


doelgroep
Informatieanalisten, informatiearchitecten, business analisten, functioneel ontwerpers, functioneel beheerders, functioneel applicatiebeheerders, managers ICT, projectleiders en verder iedereen die in zijn of haar werk met het specificeren / opstellen van requirements te maken heeft.


na de cursus / workshop Requirements Specificatie / Opstellen Requirements kun je:
Na de cursus / workshop Requirements Specificatie / Opstellen Requirements kun je bepalen wat de requirements (ook wel behoeften genoemd) zijn voor een te ontwikkelen of aan te schaffen informatiesysteem. Je kunt aangeven wat het 'overall' requirement voor het informatiesysteem is. Dit requirement kun je weer onderverdelen in detail requirements.
Verder kun je de requirements onderverdelen in functionele en niet functionele requirements. Je kunt aangeven wat allemaal beschreven moet worden.
Je kunt test aanvullingen toevoegen aan requirements en je kunt ten behoeve van requirements management aangeven of een requirement SMART (acroniem voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) beschreven is.

Voor het selecteren van standaardsoftware kun je aangeven waarom het ook voor deze software belangrijk is om requirements vast te stellen en uit te werken. Met de requirements kun je afspraken maken met leveranciers over wat de aan te schaffen standaardsoftware moet ondersteunen. Met de requirements die we opstellen volgens de cursus / workshop Requirements Specificatie / Opstellen Requirements kun je de bruikbaarheid en de kwaliteit van het standaardpakket toetsen.


leerdoelen
De deelnemer is na de workshop / cursus Requirements Specificatie / Opstellen Requirements in staat:
 • - voor een benodigd informatiesysteem functionele- en niet functionele requirements uit te werken
 • - aan te geven welke details uitgewerkt moeten worden
 • - te bepalen wat het 'overall' requirement is waarvoor het informatiesysteem een oplossing moet vormen
 • - aan te geven wat onder requirementsmanagement moet worden verstaan
 • - te noemen wat hij of zij verder in requirements kan beschrijven en wat daarvan in zijn of haar eigen situatie relevant is
 • - aan te geven welke project issues relevant zijn bij het achterhalen van de requirements

algemeen
Stel, je wilt voor je organisatie een informatiesysteem ontwikkelen, of een standaardpakket dan wel een bestaand pakket van derden aanschaffen. Je moet dan kunnen beoordelen of het te bouwen of aan te schaffen informatiesysteem:
 • - bruikbaar is in je situatie
 • - goed aansluit op je bedrijfsproces
 • - alle informatie die nodig is in je bedrijfsproces ondersteunt
 • - door degenen die het bij je gaan gebruiken wel als prettig wordt ervaren
 • - te integreren is in je bestaande hardware en software
 • - bij aanschaf en in de toekomst niet te duur is
 • - enzovoort …
Hiervoor heb je een uitgebreide specificatie nodig van wat je wilt hebben: de requirements specificatie.

In grote lijnen geldt hetzelfde bij functioneel beheer van een reeds bestaand informatiesysteem dat specifiek voor je organisatie is ontwikkeld. Bij aanpassingen en uitbreidingen van de software van een bestaand informatiesysteem zijn uitgebreide specificaties / requirements nodig.


je leert
In de cursus / workshop Requirements Specificatie / Opstellen Requirements leer je requirements op te stellen. De nadruk ligt op de functionele requirements: wat moet het systeem doen. Daarnaast brengen we ook in kaart welke andere requirements beschreven moeten worden, zoals niet functionele requirements: hoe doet het systeem wat het moet doen. We gaan ook in op hoe we het opstellen van requirements projectmatig moeten aanpakken.


opbouw van de cursus / workshop
De cursus / workshop Requirements Specificatie / Opstellen Requirements is opgebouwd uit:
 • - wat is het 'overall' requirement voor een gewenst informatiesysteem
 • - aan de hand van een casus zelf aan de slag met requirements
 • - welke details moeten worden uitgewerkt
 • - de projectmatige aanpak van het uitwerken van requirements
 • - requirement management
 • - requirement voor maatwerksoftware versus voor standaardsoftware

het vervolg: van requirement naar specificatie van het informatiesysteem
Bij het ontwikkelen van informatiesystemen is het belangrijk dat de requirements nader worden uitgewerkt in een datamodel / informatiemodel en in een model van het bedrijfsproces dat door het informatiesysteem ondersteund moet worden. Het maken van deze modellen hebben we niet in de cursus / workshop requirementsspecificatie / opstellen requirements opgenomen. We hebben dit niet gedaan omdat we het maken van deze modellen in aparte cursussen / workshops behandelen:

meer informatie
Wil je meer informatie neem dan contact op met je docent: Ton de Rooij.
Bijvoorbeeld via e-mail: tonderooij@educom.nl.

Geef daarbij je naam, naam van je bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Hij neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om uw vragen te beantwoorden.


inschrijfformulier downloaden
Je kunt zich ook meteen inschrijven. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden:

Kijk ook eens bij onze andere Cursussen / Workshops:

Modelleren van Bedrijfsprocessen volgens IDEF0 / ACTIMOD


Datamodeling / Informatie-analyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model)


Data Modeling / Information Modeling the ER-model (English spoken)


Datamodelleren voor Business Intelligence / BI (stermodellen, kubussen, data vault)


Database Technologie en Ontwerp


SQL


SQL (English spoken)


Requirements Specificatie / Opstellen Requirements


Data Warehouses en Business Intelligence


Data Modellering / Informatieanalyse volgens NIAM